Giảm giá!

Băng dính đóng gói hàng

Băng dính đục 1kg

50,000 40,000
Giảm giá!
550,000 450,000
Giảm giá!
500,000 398,000
Giảm giá!
460,000 360,000
Giảm giá!
950,000 750,000
Giảm giá!

Băng dính đóng gói hàng

Cuộn băng dính trong 0,5 kg

30,000 25,000
Giảm giá!

Băng dính đóng gói hàng

Cuộn băng dính trong 1kg

52,000 45,000

Màng xốp hơi bọc hàng

Cuộn xốp hơi bọc hàng 0,2x100m

120,000

Màng xốp hơi bọc hàng

Cuộn xốp hơi bọc hàng 0,3x100m

170,000

Màng xốp hơi bọc hàng

Cuộn xốp hơi bọc hàng 0,45x100m

230,000
0855 111 994